Abyste mohli vykládat tarotové karty, mějte na paměti, že musíte znát význam každé jednotlivé arkány. Také v závislosti na jejich pozici může mít každá karta jiný význam. Naši odborní věštci vysvětlují, jak interpretovat spread pomocí křížové metody.

Při tomto způsobu pokládání karet Marseillský tarot , pouze 22 Major Arcana se používají k tomu, aby nám daly okamžitou a jasnou odpověď.

Čtení křížového tarotového šíření ve 4 jednoduchých krocích

Existují čtyři kroky mějte na paměti, když chcete pokračovat pomocí křížové metody.    Napište svou otázkuna bílý list papíru, aby bylo jasné a jednoduché.
  1. Nyní můžete pokračovat zamíchání karet jak si přeješ.
  2. Vyberte 4 karty,náhodně a napříč.
  3. Sečtěte součet čísel odpovídajících 4 arkánam. Výsledek tohoto přidání vám umožní najít číslici páté karty, která je známá jako Syntetická Arcana.

Tarotová pomazánka

Jak rozložit a nastavit křížovou rozteč

Jak vykládat tarotové karty pomocí křížové metody. Každá z pěti Arcana má a přesný význam a představuje etapu ve vašem životě. Zde je návod, jak interpretovat Tarot s křížovou metodou.

1) První krok: Začněte otázkou

Tajemství syntézy, pátá arkána je výsledkem součtu čtyř arkán. Tento graf je analyzován jako první. Během této první fáze vás k tomu zve Arkána syntézy vrátit se k výběru otázky, přeformulovat jej, pokud si uvědomíte, že není jasný nebo přesný.

2) Druhá fáze: Vy nyní, v přítomnosti

První arkán z balíčku (horní karta) vám pomůže získat jasnější představu o stavu vaší mysli v přítomnosti. To také pomáhá odhalit své obavy, nejistoty a touhy.

3) Třetí fáze: Vnější okolnosti a podmíněnost

Podle tahu tarotové karty (karta vlevo) vás tlačí k vzít v úvahu vnější faktory které mohou zasahovat a ovlivnit zvažovanou situaci nebo problém. Pokud je například zapojeno několik lidí, je to tento Arcane, který je zastupuje.

4) Čtvrtý krok: Důsledky vašich činů

Třetí Arcane of the Spread (spodní karta) vám pomůže pochopit, zda vaše činy z minulosti nebo současnosti jsou dobře přizpůsobené situaci a zúčastněných lidí.

5) Pátá fáze: Možný vývoj vaší situace

Čtvrtá arkána tahu (karta vpravo): v křížové metodě nemluvíme o závěrech. Naopak, tato čtvrtá záhada vám ukazuje pravděpodobné a ne jisté, vývoj zkoumané situace.


Hledáte skutečnou lásku a štěstí? Pro více informací se obraťte na čtečku tarotových karet


Příklad výpočtu tarotové křížové metody

Pomazánka Arcana

Moje syntéza záhad je 9, poustevníku.

Jak jsme k tomuto výsledku došli? Jednoduše provedením dvou operací: sečtením čísel odpovídajících 4 arkánam šíření.

19 + 20 + 10 + 5 = 54

Protože 54 je větší než 22 (což je maximální počet Velké Arkány v balíčku), přistoupíme k součtu dvou čísel, která tvoří nalezený výsledek.

5 + 4 = 9

9 je číslo, které odpovídá Arkánu poustevníka.

Pamatujte, že pokud číslo nalezené součtem 4 arkán je menší nebo rovno 22, druhá operace není nutná.

Například s císařem (4) + Milenci (6) + Spravedlnost (8) + Čaroděj (1) = 19. Toto číslo odpovídá devatenácté arkáně Tarotu, tedy Slunci.

Pokud je tajemství syntézy již přítomno v návrhu, tato karta bude mít a dvojitá valence.

Nyní, když víte, jak používat křížovou metodu, objevte všechny naše články v sekci karty: