Zadejte své datum narození a stisknutím tlačítka Vypočítat zjistěte číslo své životní cesty:

Spočítejte si číslo své životní cesty

Číslo vaší životní cesty je


Co je číslo životní cesty?

vnumerologie, Číslo vaší životní cesty představuje vaši cestu životem. Popisuje hlavní výzvy, lekce a příležitosti, kterým budete čelit. Ukazuje, kde leží váš skutečný talent a schopnosti. Číslo vaší životní cesty poskytuje plán pro vývoj vašeho života a pomáhá vám pochopit, jak můžete přežít a prosperovat. Nabízí pohled na vaše celoživotní poslání, vaše silné a slabé stránky a výzvy, na které můžete narazit. A více než kterékoli jiné číslo ve vaší numerologické tabulce odhaluje vaši skutečnou povahu a temperament. Ale pamatujte, že váš numerologický profil je směsí vašich základních čísel, takže také vezměte v úvahu svou touhu duše, osud a čísla osobnosti.Chcete-li se dozvědět tato čísla, klikněte sem pro bezplatné čtení numerologie.V numerologii existuje 12 čísel životní cesty – jednociferná čísla od 1 do 9. Stejně jako čísla 11, 22 a 33. (Říkají se jim mistrovská čísla)

Jak vypočítat číslo své životní cesty

Správný způsob, jak vypočítat číslo své životní cesty, je snížit odděleně měsíc, den a rok narození a poté je sečíst. Pokud je sečtete předtím, než byly odděleny sníženy, můžete nesprávně vypočítat mistrovská čísla a karmický dluh. Postupujte podle následujících kroků, abyste se ujistili, že vždy správně vypočítáte číslo své životní cesty:

1. Zapište si celé datum narození v číslech

Kdybyste byli hnědí 22. října 1987, zapsali byste si 22. 11. 1987

2. Samostatně snižte den, měsíc a rok

Říjen 10 se snižuje na 1 (1 + 0 = 1)

22. snižuje na 4 (2+2 = 4)

1987 se snižuje na 7 (1+9+8+7= 25 = 2 +5 = 7)

3. Sečtěte čísla

Nyní sečteme 1 (říjen) 4 (22.) a 7 (1987), abychom dostali 12. Poté snižte 12 sečtením číslic. 1+2 = 3. Takže číslo vaší životní cesty bude 3

Co jsou mistrovská čísla?

V numerologii existují tři hlavní čísla — 11, 22, 33. Ne všechna dvouciferná čísla jsou Master Numbers! Jedna, dvě a tři vytvářejí to, co je známé jako trojúhelník osvícení.

Další dvouciferná čísla jsou významná, ale ve světě numerologie jsou známá jako mocninná čísla.

Pokud se vaše číslo životní cesty sníží na jedno z těchto čísel, pak jste jedním ze šťastných lidí s Mistrovským číslem.

Často uvidíte hlavní čísla zapsaná jako 11/2 22/4 33/6. Je to proto, že hlavní čísla mají také některé vlastnosti jednociferného čísla.

Významy čísel životní cesty

Každé číslo má specifické vlastnosti, které jsou pro něj jedinečné. Shrnu je, abyste si udělali představu!

Životní cesta číslo 1 – vůdce

Pokud je toto vaše číslo, s největší pravděpodobností:

 • Rozený vůdce.
 • Odhodlaný a řízený.
 • Originální a autoritativní.
 • Nezávislý.

Navzdory těmto silným stránkám se snažte nebýt:

 • Domýšlivý.
 • Blahosklonný.

Jedničky bývají sebevědomé, otevřené a asertivní. Mohou být zaměřeni na kariéru a jsou extrémně řízený , prosperující v konkurenci. Úspěch často následuje ve všem, co dělají!

Ti, kteří mají ve své numerologii 1 životní cestu, jsou zuřiví ochranný nad těmi, které milují, i když to nedávají vždy najevo.

Pokud jste číslo 1, máte svět na dosah ruky. Dejte si pozor, abyste nebyli agresivní nebo netrpěliví k ostatním, když nejsou na stejné vlně jako vy.

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě 1

Životní cesta číslo 2 – Tvůrce míru

Ti s číslem 2 Life Path jsou:

 • Empatický.
 • Trpěliví.
 • Introvertní.
 • Skvělí posluchači.

Dávejte si pozor na:

 • Stát se příliš emocionálním.
 • Zasahování do situací druhých.

Preferují harmonii a udělají, co mohou přinést rovnováhu do jakékoli situace. Další vlastností, kterou mají, je schopnost zprostředkovatele, který často naslouchá a nabízí rady.

Je pro ně snadné pochopit, jak se ostatní cítí. To může být výhoda jak v podnikání, tak v lásce, ale je třeba to pečlivě vyvážit a stát si za svým, když je to nutné.

Numerologie naznačuje, že dvojky jsou loajální, intuitivní a starostlivé. Dokud dobře ovládají své emoce, mohou ve světě kolem sebe výrazně změnit!

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě číslo 2

Životní cesta číslo 3 – Kreativní

Pokud máte číslo 3 životní cesty, mezi vaše vlastnosti patří:

 • Množství kreativních nápadů.
 • Nezávislost.
 • Být hravý a ne příliš vážný.
 • Vysoká úroveň družnosti.

Dávejte pozor, abyste:

 • Ponořte se do příliš mnoha věcí najednou.
 • Prozraďte tajemství ostatních.

Vášeň a kreativita symbolizují ty, kteří mají tuto životní cestu. Rozlije se do všeho, co dělají, a pravděpodobně zjistí, že dělají práci, která vyžaduje kombinaci těchto vlastností a komunikace.

Bývají to žvanilky. I když to může být výhoda v situacích vyžadujících dobro sdělení , může také skrývat pochybnosti o sobě a nízké sebevědomí.

Za předpokladu, že se budou soustředit a správně se vyjadřovat, jsou čísla 3 předurčena pro umění, lásku a romantiku!

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě 3

Životní cesta číslo 4 – Tvůrce základů

Ti s číslem 4 Life Path jsou často:

 • Přízemní a praktické.
 • Těžce pracující.
 • Vysoce organizované.
 • Znalý.

Snažte se nestát:

 • Přehnaně opatrný.
 • Příliš tvrdý na ostatní, kteří nejsou jako oni.

Numerologie naznačuje, že do této skupiny spadají praktičtí a založení lidé. Díky této kombinaci a disciplinovanosti a suverénnímu uspořádání mají dobrou hlavu pro podnikání.

jsou věrných partnerů a cenit si pohodlí a stability šťastného domova. Číslo 4 má praktický přístup k romantice a ve vztahu je tiše podporující a milující.

Musejí si však pamatovat, že si tu a tam mají nechat vlasy rozpuštěné, ale jsou skvělí v budování stabilních a stabilních základů pro šťastný život!

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě 4

Životní cesta číslo 5 – Dobrodruh

Lidé s číslem 5 Life Path jsou nejpravděpodobnější:

 • Odchozí a nadšená životem.
 • Rychle se učící.
 • Hyperaktivní a hravá.
 • Neustále hledat něco nového.

Dávej pozor na:

 • Dělat mnoho polovičních prací a nikdy nic nedokončit.
 • Stát se sebestředným.

O vášnivých 5s jde svoboda a honit se vysoko. Milují cestování, nové zážitky a poznávání nových lidí.

Do tohoto počtu se vejdou osoby, které podstupují riziko. Jsou odvážní a dobrodružný a žijte život podle svých podmínek!

I když se bojí zavázat se k lásce, pokud najdou někoho, kdo s nimi bude divoce pobíhat, budou loajální a starostliví.

Když najdou rovnováhu mezi životem pro sebe a milováním druhých, najdou magickou existenci se vším, v co mohou doufat!

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě 5

Životní cesta číslo 6 – Vyživovatel

Pokud máte číslo 6 životních cest, můžete vykazovat vlastnosti, jako je být:

 • Zaměřený na rodinu.
 • Dobrý posluchač.
 • Umělecké a kreativní.
 • Odpovědný.

Vyhýbat se:

 • Být kritický k ostatním.
 • Přehnaně se ovládat.

Ochraňující, milující vychovatelé, číslo 6 znamená ty, kteří mají silné rodinné vazby a kteří cítí zodpovědnost za ty, které milují.

Často jsou neuvěřitelně tvůrčí a nacházet krásu na skrytých místech. I když jsou věrní a podporují je v jakémkoliv vztahu, musí pamatovat na to, aby se o sebe také starali!

Tím, že nebudou ovládat ostatní a starají se o sebe, mohou žít svůj život naplněný službou, kreativitou a velkou radostí!

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě číslo 6

Životní cesta číslo 7 – Hledač

Pokud jste vypočítali své číslo jako 7, můžete mít některé z následujících charakteristik:

 • Inteligentní a analytický.
 • V kontaktu s přírodou.
 • Hledání pravdy.
 • Trochu samotář.

Dávejte pozor, abyste:

 • Staňte se poustevníkem.
 • Buďte blahosklonní.

Toto je extrémně duchovní číslo a ti, kteří mají ve své numerologii 7, jsou velmi oblíbení hledání pravdy . Tito lidé mohou být často samotáři, kteří nevěnují pozornost tomu, co si o nich ostatní myslí, a mohou jim připadat trochu výstřední.

Vysoce inteligentní a analytické, číslo 7 se neustále učí nové věci. Mají bystrý vtip a dokážou být okouzlující, ale musí si uvědomit, že arogance se neujme.

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě číslo 7

Životní cesta číslo 8 – Šéf

Ti s číslem 8 Life Path jsou obvykle:

 • Dobře respektovaný.
 • Dobrý ve vydělávání peněz.
 • Skvěle řeší konflikty.
 • Akčně orientované.

Krok od:

 • Být příliš hrdý na to, aby přijal radu.
 • Chování příliš kontrolující.

Číslo 8 má pověst jako vše o moci, což není úplně přesné. Jsou super, pokud jde o management, což z nich dělá přirozené a respektované vůdce.

Jejich vůle, zručnost a moudrost často vede k divoký úspěch v jejich kariéře. Zatímco přísná kontrola má v podnikání své místo, lidé s touto životní cestou by si měli dávat pozor, aby nebyli ve svých vztazích příliš panovační.

Najít rovnováhu mezi mocí a svobodou je to, co potřebuje každý osmý člověk, aby mohl žít své sny.

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě číslo 8

Životní cesta číslo 9 – Humanitární

Pokud jste zjistili, že máte číslo 9 Life Path, vaše atributy mohou zahrnovat:

 • Být komunitně orientovaný.
 • Zaměření na službu.
 • Soucit.
 • Být vysoce charismatický.

Dejte pozor, abyste:

 • Nechte ostatní využít.
 • Upadnout do deprese.

V numerologii je 9 vyvrcholením všech, které jí předcházejí, a obsahuje veškerou moudrost ostatních čísel životní cesty dohromady.

Zaměřují se proto na větší obrázek a pomohou, jakkoli a kde mohou.

Dokud si dávají pozor, aby ostatní nezneužívali jejich dobré povahy, mohou čísla 9 doslova změnit svět!

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě číslo 9

Životní cesta číslo 11 – Intuitivní

V numerologii je 11 neuvěřitelně silné číslo. Lidé s těmito Mistrovskými čísly bývají vysoce intuitivní a mohou projevovat psychické dary.

Jako 1 + 1 = 2 vykazují charakteristiky tohoto čísla Životní cesty, ale s extra důrazem na spiritualitu, intuici a hluboké porozumění metafyzickým záležitostem.

Někdy se může zdát, že mají hlavu v oblacích, ale 11s má ve skutečnosti jednu nohu ve skutečnosti a druhou v jiné říši. Jejich intuice jim usnadňuje vidět za závoj.

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě číslo 11

Životní cesta číslo 22 – Mistr Učitel

Ti s Mistrovským číslem 22 jsou také považováni za Životní cestu číslo 4 s mimořádným talentem učit ostatní. Sdílení znalostí způsobem, kterému ostatní rozumějí, je neocenitelná dovednost.

V numerologii jsou dvaadvacítky často známé jako Master Architects pro jejich schopnosti budovat realitu ze svých snů a povzbuzovat ostatní, aby dělali totéž.

Když mají projekt, do kterého nasměrují svou energii, mohou 22 dosáhnout téměř čehokoli. Nuda je jejich nejhorším nepřítelem a může v nich způsobit pocit zbytečnosti a bezcílnosti.

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě číslo 22

Životní cesta číslo 33 – Hlavní průvodce

Numerologie naznačuje, že 33 je vysoce vibrační číslo, protože je 11 + 22 , ztělesňující jedinečné vlastnosti každého Master Number.

Rezonuje s čistotou. Ti, kteří mají Mistrovské číslo 33, si cení poctivosti, integrity a dělají vše, co mohou, aby tuto energii přinesli do světa kolem sebe.

Odpovědností 33 je vést ostatní, aby se v tomto životě učili a praktikovali principy čistoty a integrity.

Kliknutím sem se dozvíte více o životní cestě číslo 33

Líbilo se vám čtení tohoto článku? Pak se přihlaste k odběru The Mystic's Menagerie (je to zdarma), naučíte se duchovní praktiky, esoterická cvičení a okultní rituály, které vám pomohou znovu objevit vaši magii, abyste mohli vytvářet změny a žít život s vysokou atmosférou.