Studiumnumerologiemohou být velmi podrobné, včetně věcí jako čísla životní cesty, čísla postoje, čísla osudu a Čísla karmického dluhu .

Možná budete překvapeni, jak přesná mohou být tato čísla. Obvykle jsou odvozeny od vašeho data narození, i když někdy bude použito i vaše jméno (s pythagorejskou abecedou). Pokud se ve vašem grafu objeví karmický dluh číslo 19, znamená to, že se musíte naučit nějaké lekce, které byly přeneseny z předchozího života.Lekce Karmický dluh číslo 19 zahrnují:

 • Nezávislost.
 • Služba ostatním.
 • Položení hrdosti.

Obsah

Jak se vypočítá váš karmický dluh?

Existují pouze čtyři čísla karmického dluhu: 13, 14, 16 a 19. Pokud máte narozeniny na jedno z těchto čísel, například 19. ledna, máte za to, že máte karmický dluh číslo 19.

Čísla karmického dluhu se často zapisují jako číslo a poté součet jejich čísel – 13/4, 14/5, 16/7 a 19/9. Tato čísla součtů odkazují na čísla životních cest, která přicházejí s tímto karmickým dluhem.

Čísla karmického dluhu mohou být ošemetná, protože se mohou vztahovat na vaše číslo životní cesty, číslo postoje nebo jakékoli jiné číslo ve vaší numerologické tabulce. Rozhodl jsem se to vypočítat pomocí čísla Life Path, protože toto je nejobsáhlejší.

Zde je to, co děláte. Pokud máte narozeniny 11. ledna 1987, sečtete všechny číslice následovně:

 • Váš měsíc narození = 1
 • Den narození = 11
 • Váš rok narození = 1+ 9 + 8 + 7 = 25 = 7
 • Číslo vaší životní cesty = 1 + 2 + 7 = 10 = 1

Na základě součtu čísel karmického dluhu můžeme vidět, že životní cesta číslo 1 má číslo karmického dluhu 19.

Co znamená karmický dluh číslo 19?

Karmický dluh číslo 19 má určité konkrétní významy a lekce pro váš současný život.

Naučte se, jak být nezávislý

Karmický dluh číslo 19 má jednu důležitou lekci: abyste se osamostatnili a postavili se na vlastní nohy. To také znamená, že se budete muset držet svých zbraní – sami. Většina problémů, kterým čelí ti, kdo mají karmický dluh číslo 19, budou osobní zápasy.

V minulých životech jste možná byli tyran a brali jste vše, co jste chtěli, na úkor ostatních. Možná jste procházeli lidmi, aniž byste vzali v úvahu jejich okolnosti nebo bolest, abyste získali co vy chtěl. Možná jste byli dokonce nejvyšším manipulátorem, který byl velmi vypočítavý ve svých způsobech, jak dosáhnout touhy svého srdce.

Život ve službě

Základní význam za tímto číslem karmického dluhu je ten, že jste v předchozím životě zacházeli s ostatními špatně a budete to muset vynahradit v tomto. Existují dva způsoby, jak to udělat – pomáhat druhým a nechat ostatní, aby pomáhali vám.

Budete se muset naučit požádat o pomoc a přijmout ji, na rozdíl od tvrdošíjného odmítání jakékoli pomoci nebo rad od ostatních lidí. Jste hluboce spojeni s ostatními, ale jste jen člověk a potřebujete pomoc, podporu, radu a lásku – i když je vaším instinktem jít sám.

Otevřením se vstupu od ostatních se dostanete o krok blíže k pochopení, že tuto potřebu mají všichni lidé a není slabost potřebovat podporu.

S největší pravděpodobností pro vás bude těžké vystoupit z role diktátora, ale o tom je váš karmický dluh – tentokrát to uděláte jinak. Ve skutečnosti, čím více se bráníte karmickému dluhu číslo 19, tím více příležitostí se vám naskytne požádat o pomoc, pokořit se a přiznat, že neznáte všechny odpovědi.

Možná vás také přitahují ti, kteří mají problém si pomoci sami.

Potenciální výzvy

Každé karmické číslo má své vlastní jedinečné překážky, které bude třeba překonat. Některé z běžných problémů, kterým budou lidé s karmickým dluhem číslo 19 čelit, jsou:

 • Myslí si, že mají život vyřešený.
 • Tendence manipulovat druhými pro svůj vlastní prospěch.
 • Extrémní tvrdohlavost, zejména pokud jde o žádost o pomoc nebo její přijetí.
 • Tajný nedostatek sebevědomí.
 • Být ve vztazích příliš závislý na partnerech.
 • Mohou být tak hnáni k plnění úkolů, že zapomenou na potřeby a pocity druhých.
 • Mohou klást příliš velký důraz na svůj vnější vzhled.
 • V nejhorších případech může být narcistický.

Dokud se lidé s karmickým dluhem číslo 19 nenaučí uznat, jednat, chápat a ovládat své lekce, budou s větší pravděpodobností i nadále jednat podle destruktivnějších tendencí a opakovat lekce život za životem.

Další čísla karmického dluhu

Karmický dluh číslo 13

Karmický dluh číslo 14

Karmický dluh číslo 16

Karmický dluh číslo 19