Číslo postoje, známé také jako slunce a číslo úspěchu, je důležitou součástínumerologie. Popisuje způsob, jakým se prezentujete zbytku světa, zejména při prvních setkáních. Tato čísla se pohybují od jedné do devíti a mají velmi odlišné rysy.

I když si toho nemusíte být vždy vědomi, číslo vašeho postoje popisuje, jak jednáte s ostatními. Pokud nejste spokojeni s tím, jak vás ostatní vnímají hned od začátku, existují způsoby, jak to změnit. Ukážu vám, jak zjistit své číslo a diskutovat o různých kvalitách spojených s každou hodnotou.Obsah

Jak vypočítat čísla postojů

Své sluneční číslo nebo číslo postoje můžete vypočítat přidáním hodnot data narození a měsíce narození. Rok vašeho narození není v rovnici zahrnut.

Pokud se například narodíte 1. září, vaši hodnotu lze vypočítat následujícím způsobem:

Datum narození: 01

Měsíc narození: 09

Den narození + měsíc narození = 01 + 09

Odpověď, 10, je opět rozdělena na 1 + 0 = 1

Takže číslo vašeho postoje by bylo 1.

Nyní se podívejme blíže na čísla postojů.

Významy čísel postojů

Každá hodnota má svůj vlastní soubor jedinečných vlastností a popisuje, jak se člověk obvykle chová, i když to nutně není tak, jak se cítí. Zde je podrobná analýza různých čísel postojů. Podívejme se, jak přesně popisují vaše vlastnosti.

Postoj číslo 1: Asertivní

Ti, kdo se narodili se slunečním číslem 1, působí dojmem někoho, kdo je bezstarostný a nezávislý. Nejste někdo, kdo se spoléhá na podporu nebo vedení jiných lidí.

Jste považováni za člověka, který se ve svém oboru řídí, a máte tendenci přistupovat k jakémukoli životnímu úkolu s určitou mírou agrese. Můžete být také snadno mylně pochopen jako nečinný, ale není tomu tak vždy, protože se často soustředíte pouze na svou práci.

Máte tendenci se starat o podnikání podle svých vlastních podmínek. Dobře se hodíte do role vůdce. Lidé číslo 1 jsou často ovlivňovatelé světa a mívají pozoruhodný dopad na životy lidí kolem nich.

Pokud patříte do této kategorie, pravděpodobně vás pohání postoj, který chce překonat jakoukoli situaci a vyjít jako jasný vítěz. Baví vás dokazovat svůj názor, ať to stojí cokoliv, a zjišťujete, že chválíte ostatní, aniž byste se museli zvlášť snažit.

Některým jedincům patřícím k tomuto číslu postoje však může chybět sebedůvěra. Potřebujete neustálou chválu, abyste plně nastartovali své skutečné vlastnosti.

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 1

Postoj číslo 2: Trvalý

Jedinci patřící k druhému číslu postoje mají benevolentní auru. Ve svém jádru jste docela citliví a nejčastěji jste viděni jako milý chlap v místnosti. Dokážete být také docela příjemní a není těžké vás od dané situace přesvědčit nebo odradit.

Ti s číslem 2 jsou také přirozeně instinktivní a často vás přitahuje metafyzická nebo nadpřirozená stránka života. Vaše citlivost vás otevírá zážitkům, které jsou za hranicemi většiny lidí, a uvidíte zcela odlišnou dimenzi existence. Jste mystické a můžete se snadno vtáhnout do tohoto světa.

Vaše citlivost se také promítá do vašeho vlastního vnitřního světa. Vnímáte situace, které se kolem vás vyvíjejí, a dokážete být otevřeni nevšedním zážitkům bez výčitek.

Některé dvojky také tvrdí, že mají magické schopnosti a mohou mít i schopnosti jasnovidectví.

Překvapivě však také používáte své bystré oko, abyste mohli danou situaci analyzovat. To vám nabízí hlubší vhled než vaši kolegové.

Není neobvyklé, že zažíváte deja vu a dokonce projevujete svůj osud poměrně kompetentně.

Instinktivní a mystické, je snadné vybrat postoj číslo 2 lidí během bizarních životních zkoušek, protože se rychle objevují na vrcholu takových situací.

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 2

Postoj číslo 3: Všestranný

Většina společenských motýlů na světě má tendenci patřit k číslu 3, ale to není vaše jediná hlavní vlastnost. Máte magnetickou osobnost a lidé jsou k vám přitahováni jako můra k plameni.

Jako 3 máte dynamickou osobnost, která vám během života umožňuje dosáhnout více výkonů. Být inteligentní a důvtipný je také jednou z vašich nejsilnějších stránek, a když tyto vlastnosti spojíte dohromady, často máte po ruce dynamickou sílu.

Pokud se díváte na život večírku, pravděpodobně se díváte na osobu s třetím číslem postoje v jejich srdcích. Jako 3 můžete trpět syndromem Petra Pana, kde už nikdy nechcete vyrůst. To má své pro a proti, záleží na tom, jak se na to díváte.

Máte sklon vlastnit velmi silnou vlastnost, což je to, že můžete mít hluboce pozitivní nebo negativní vliv na lidi kolem vás. To je zcela na vaší náladě.

V šťastnějších dnech šíříte slunce a motýly. Ale pozor na číslo 3 ve špatné náladě, protože i toto je vysoce nakažlivé.

Nízké hodnoty však bývají poměrně krátkodobé, protože lidé s tímto přístupem se dokážou rychle odrazit od nepřízně osudu svého života. Jste skvělý showman pro své vrstevníky, když chcete, v tom, že můžete předstírat svůj duševní stav, abyste potěšili své okolí.

Ti s číslem 3 jsou skvělí konverzaci a u šálku kávy se od nich můžete hodně naučit.

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 3

Postoj číslo 4: Citlivý

Ačkoli druhé číslo postoje je také spojeno s citlivostí, lidé s číslem 4 jsou úplně jiným druhem citlivých. Jste mezi námi nejoddanější a nejspolehlivější – základní kámen společnosti samotné.

Jste spolehliví jako hodinky. Je nepravděpodobné, že ve svém životě učiníte nějaká nezákonná rozhodnutí a můžete být tím nejvěrnějším společníkem. Vaše uzemněná povaha v životě vám brání být největším rizikovým člověkem, ale to je často mylně chápáno jako nudný člověk.

Nemylte se v tom; užíváte si dobré časy stejně jako ostatní kolem vás. Jde jen o to, že ke štěstí nepotřebujete mnoho a můžete čerpat radost z jednoduchých věcí v životě.

Můžete si dělat velké starosti o ty, které milujete, ale také to může být nesprávně chápáno jako ovládání nebo panovačnost. Pokud ve svém životě rozpoznáte číslo 4, ujistěte se, že jste jim dali pauzu a oceňte je za to, že jsou pevnou součástí vašeho života.

Lidé, kteří jsou mírumilovní a zasmušilí, ve skutečnosti nemohou číst vaše myšlenky. Dáváte si čas na analýzu situací ze všech úhlů a často nakonec dostanete správnou odpověď.

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 4

Postoj číslo 5: Kreativní

Jasný, odvážný a plný nápadů, postoj číslo 5 patří význačnému umělci. Jste odvážné duše, které rády riskují a nebojí se změn ve svém životě.

Stejně jako číslo 3 také milujete být v centru konverzace. Často si vás pamatují jako nejzábavnějšího člověka na večírku a rádi flirtujete.

Neustále hledáte nové zážitky a dobrodružství. Je to díky vašemu statečnému a vždy bdělému přístupu. Důkladně si užíváte být na cestách a podnikat ty epické cesty.

Tento vysoce otevřený přístup však také znamená, že se můžete nadměrně oddávat sexu, drogám a alkoholu. Jste typická rocková hvězda!

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 5

Postoj číslo 6: Harmonický

V očích čísla 6 není nic důležitějšího než vytváření úzkých sociálních vazeb. K tomuto závěru jste dospěli po pečlivé analýze smyslu života. Uvědomili jste si, že na ničem nezáleží víc než na přátelích, rodině a milencích.

Rád se staráš o lidi. Máte také tendenci rozšířit tuto úroveň uznání za mezilidské vztahy se svými spolupracovníky, což z vás dělá vynikajícího kolegu.

S vaší hluboce analytickou myslí se můžete vždy spolehnout, že se dostanete ke kořenu problému. Vždy usilujete o dokonalost, pokud jde o jakýkoli úkol, který vám je přidělen.

Jste také léčitelé světa a své porozumění a lásku k lidem můžete využít k tomu, abyste jim pomohli zlepšit život. Máte také silné atraktivní vlastnosti a máte tendenci přitahovat k sobě ty nejlepší jedince.

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 6

Postoj číslo 7: Intuitivní

Lidé číslo 7 na světě jsou vědecky smýšlející jedinci, kteří milují vzdělání nebo znalosti. Jste učenci světa a snažíte se zvýšit naše kolektivní chápání čehokoli a všeho.

I když na vás může být pohlíženo jako na introverta, milujete tajemství života a často se zaměřujete na věci, které ostatní lidé považují za nehodné. To vám dává velkou výhodu v životě a umožňuje vám najít průlomové objevy, které ostatní s jejich inteligencí a bystrostí uniknou.

Lidé s číslem 7 jako slunečním číslem jsou jedni z nejhůře čitelných vůbec. Opravdu se nesnažíte tento dojem změnit, pokud k tomu nemáte dobrý důvod.

Jste příliš zaneprázdněni zaměřením veškeré své pozornosti na velké otázky života.

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 7

Postoj číslo 8: Tajemství

Přirozeně rození vůdci, lidé číslo 8, mají chladnou osobnost, která je postavena tak, aby byla extrémně oddaná své věci. Máte vůli a dovednosti provést a dokončit jakýkoli úkol, který si zamanou, a převezmete vedoucí roli, když je to nejvíce potřeba.

Osmáci jsou největší politici, podnikatelé a podnikatelé světa. Jste agenty změny a využíváte své vůdčí schopnosti k přeměně společnosti do obrazu, který uznáte za vhodný.

Finance jsou další silnou stránkou tohoto čísla a vy máte tendenci vládnout peněžnímu světu, protože chcete dát svým nejbližším to nejlepší v životě. Jste bystří a otevření se svými názory, nikdo vás nikdy nebude muset žádat, abyste řekli svůj názor.

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 8

Postoj číslo 9: Rozvážný

Obezřetnost je vlastnost, která je vyhrazena devítkám světa. Jste něžný obr a ze všech čísel nejvíce společensky vnímavý. Všichni svatí a mučedníci světa patří k číslu 9 a vy se můžete vzdát všeho pro správnou věc.

V jádru vás zajímá čistě celkový obraz a blahobyt velkého světa. Jako humanitární pracovník můžete využít své sociální dovednosti k tomu, abyste skutečně něco změnili tím nejušlechtilejším možným způsobem. Jste svazujícími silami, které nás svými činy k sobě přibližují.

Číslo 9 je také přítěží a můžete přijmout jakýkoli trest nezbytný k tomu, abyste sloužili věci, kterou uznáte za hodnou.

Kliknutím sem se dozvíte více o postoji číslo 9

Líbilo se vám čtení tohoto článku? Pak se přihlaste k odběru The Mystic's Menagerie (je to zdarma), naučíte se duchovní praktiky, esoterická cvičení a okultní rituály, které vám pomohou znovu objevit vaši magii, abyste mohli vytvářet změny a žít život s vysokou atmosférou.